Atliekame turto, atsargų, inžinerinių sistemų, įvairaus transporto, krovinių, pasėlių apžiūrą ir įvykio situacijos tyrimą. Objekto apžiūra, matavimai. Turto duomenų patikra. Įvykio aplinkybių tyrimas apklausiant įvykio liudininkus, bei numanomus kaltininkus. Reikiamų pažymų paruošimas (gavimas), bei suderinimas su spec.tarnybomis. Pranešimų, defektinių aktų, sąmatų sudarymas ir suderinimas.  Esant poreikiui ekspertinių išvadų pateikimas.

Žalų administravimas

Paslaugos

Žalų administravimas

Atkuriamasis remontas

Specializuotas valymas

Meistrų paslaugos

REMEKS Pagalba

Partneriai